Podskatt – alt om skatt

Skatt på korttidsutleie av egen bolig og fritidseiendom (Airbnb)

March 13, 2020 Skatteetaten Season 2020
Podskatt – alt om skatt
Skatt på korttidsutleie av egen bolig og fritidseiendom (Airbnb)
Show Notes


Korttidsutleie er utleieforhold i bolig eller fritidseiendom av kort varighet, som typisk formidles via et nettsted, app eller annen programvare.

Les mer på skatteetaten.no