Podskatt – alt om skatt

Skatt og utleie av del av egen bolig

March 13, 2020 Skatteetaten Season 2020
Podskatt – alt om skatt
Skatt og utleie av del av egen bolig
Show Notes


Når du leier ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Det har ikke nødvendigvis sammenheng med størrelsen på arealet du leier ut.

Les mer på skatteetaten.no