Podskatt – alt om skatt

Skatt og salg av fritidseiendom i Norge

March 13, 2020 Skatteetaten Season 2020
Podskatt – alt om skatt
Skatt og salg av fritidseiendom i Norge
Show Notes


Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted. Også andre typer eiendommer kan i enkelte tilfeller regnes som fritidseiendom, for eksempel byleiligheter eller våningshus på nedlagt gårdsbruk, dersom de brukes på en måte som er vanlig for fritidseiendommer.

Les mer på skatteetaten.no