Podskatt – alt om skatt

Skatt: Salg av bolig og fast eiendom

March 13, 2020 Skatteetaten Season 2020
Podskatt – alt om skatt
Skatt: Salg av bolig og fast eiendom
Show Notes


Gevinst ved salg (eller annen realisasjon) av bolig og fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktig. Det er imidlertid omfattende unntak fra skatteplikten ved salg av egen bolig-/fritidseiendom, der krav til eier- og botid/brukstid er oppfylt. Salg av tomt er alltid skattepliktig.

Du kan fradragsføre et tap ved salg av fast eiendom i de tilfeller hvor en gevinst ville vært skattepliktig. Vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Les mer på skatteetaten.no